/ 3 نظر / 57 بازدید
طاها

قطار می رود تو می روی تمام ایستگاه می رود... سلام و نور[گل]

طاها

خدا این چـــراغ روشن را از ما نگیرد... روشنیِ چشم هامان... تمام ناشدنی...

امین

دیر به دیر مینویسید ما هم دیر به دیر سر میزنیم ولی همان دیر به دیرتان هم حسابی به دل و جان آدم مینشیند